آن ها از كدام دموكراسي سخن مي گويند؟!

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آن ها از كدام دموكراسي سخن مي گويند؟!
 روي ديگر چهره غرب

آن ها از كدام دموكراسي سخن مي گويند؟!

[منبع الکترونیکی] : روي ديگر چهره غرب

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر عالمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا
جنگ‌ جهاني‌ اول‌
امپرياليسم‌[1]
دموکراسي‌[2]
استعمار گري[3]

پدیدآورندگان :

عالميان، علي اکبر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName