دلار پاشنه آشيل امپرياليسم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دلار پاشنه آشيل امپرياليسم
 معيار سنجش غرب؛ دلار

دلار پاشنه آشيل امپرياليسم

[منبع الکترونیکی] : معيار سنجش غرب؛ دلار

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ضرب‌ سکه‌
امپرياليسم‌[2]
تروريسم‌

پدیدآورندگان :

كريمي، طاهره(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName