اسطقدس رسانه اي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسطقدس رسانه اي

اسطقدس رسانه اي

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد حسين ذوالفنون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحولات‌ اجتماعي‌
رسانه‌ هاي‌ گروهي‌
فناوري‌

پدیدآورندگان :

مك لوهان ، هربرت مارشال(توصیفگر)
ذوالفنون، سيدحسين(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName