سینمای روسی فرازها و فرود ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سینمای روسی فرازها و فرود ها

سینمای روسی فرازها و فرود ها

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلكساندر گاروس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه
سينما

پدیدآورندگان :

آلكساندر گاروس(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName