کارآمدی و چالش های پیش روی انقلاب اسلامی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کارآمدی و چالش های پیش روی انقلاب اسلامی

کارآمدی و چالش های پیش روی انقلاب اسلامی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي انصاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحولات‌ اجتماعي‌
توسعه‌ اجتماعي‌
توسعه‌ فرهنگي‌
کارآمدي
انقلاب اسلامي ايران

پدیدآورندگان :

انصاري موحد، مهدمهدي، 1346 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName