وظيفه مخاطب در برخورد با متن، كشف معناست يا اختراع و ايجاد معنا؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وظيفه مخاطب در برخورد با متن، كشف معناست يا اختراع و ايجاد معنا؟

وظيفه مخاطب در برخورد با متن، كشف معناست يا اختراع و ايجاد معنا؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لحاظ لفظ و معني
متن
کشف معنا ي کلام

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName