اينكه قرآن مي‎فرمايد: خداوند بدي هاي گروهي را به خوبي تبديل مي‎كند، آيا شامل بدي ها و گناهان كبيره نيز مي‎ شود؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اينكه قرآن مي‎فرمايد: خداوند بدي هاي گروهي را به خوبي تبديل مي‎كند، آيا شامل بدي ها و گناهان كبيره نيز مي‎ شود؟

اينكه قرآن مي‎فرمايد: خداوند بدي هاي گروهي را به خوبي تبديل مي‎كند، آيا شامل بدي ها و گناهان كبيره نيز مي‎ شود؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعمال حسنه
اعمال سيئه
گناه كبيره
وعده حتمي
توبه‌

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1389

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName