هيچ انسانى خالى از اميال و شهوات نفسانى نيست، بنابراين هرگز نمى توان وجود انسان هاى معصوم را پذيرفت؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هيچ انسانى خالى از اميال و شهوات نفسانى نيست، بنابراين هرگز نمى توان وجود انسان هاى معصوم را پذيرفت؟

هيچ انسانى خالى از اميال و شهوات نفسانى نيست، بنابراين هرگز نمى توان وجود انسان هاى معصوم را پذيرفت؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان معصوم
شهوت انسان
عصمت
عصمت از گناه

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName