منظور قرآن از اين كه مي فرمايد «شهيدان زنده اند» چيست و چه كساني شهيد ناميده مي شوند؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منظور قرآن از اين كه مي فرمايد «شهيدان زنده اند» چيست و چه كساني شهيد ناميده مي شوند؟

منظور قرآن از اين كه مي فرمايد «شهيدان زنده اند» چيست و چه كساني شهيد ناميده مي شوند؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيات قرآن
شهيد
قرآن كريم
شهدا

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName