با توجه به اينكه در اسلام سن بلوغ شرعي دختران 9 سالگي است چرا در قانون انتخابات كشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با توجه به اينكه در اسلام سن بلوغ شرعي دختران 9 سالگي است چرا در قانون انتخابات كشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟

با توجه به اينكه در اسلام سن بلوغ شرعي دختران 9 سالگي است چرا در قانون انتخابات كشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سن بلوغ
دختران‌
انتخابات‌
قوانين‌ انتخابات‌

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName