[آیا انقلاب های مردمی بیشتر در کشورهای پیشرفته بوده یا کشورهای عقب مانده؟]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

[آیا انقلاب های مردمی بیشتر در کشورهای پیشرفته بوده یا کشورهای عقب مانده؟]

[آیا انقلاب های مردمی بیشتر در کشورهای پیشرفته بوده یا کشورهای عقب مانده؟]

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ها
انقلاب‌هاي‌ اجتماعي‌
جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها
کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName