آيا ذاتي بودن علم خدا با آياتي مثل «الان خفف اللّه عنكم و علم أَن فيكم ضعفا» منافاتي ندارد؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آيا ذاتي بودن علم خدا با آياتي مثل «الان خفف اللّه عنكم و علم أَن فيكم ضعفا» منافاتي ندارد؟

آيا ذاتي بودن علم خدا با آياتي مثل «الان خفف اللّه عنكم و علم أَن فيكم ضعفا» منافاتي ندارد؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خداشناسي
علم تغيير پذير خدا
علم ذاتي
علم ذاتي الهي

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName