آيا صرف وجوهات شرعي و خمس در برخي از نهادها و مراكز كه ممكن است جنبه تبليغاتي براي حوزه علميه را داشته باشد، جايز است؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آيا صرف وجوهات شرعي و خمس در برخي از نهادها و مراكز كه ممكن است جنبه تبليغاتي براي حوزه علميه را داشته باشد، جايز است؟

آيا صرف وجوهات شرعي و خمس در برخي از نهادها و مراكز كه ممكن است جنبه تبليغاتي براي حوزه علميه را داشته باشد، جايز است؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصرف خمس
حوزه‌ هاي‌ علميه‌
وجوهات +

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName