آيا فقط عمل ما مسلمانان مورد قبول است و فقط ما به بهشت مي‌رويم و عمل يهودي‌ها و مسيحي‌ها مورد قبول نيست و به بهشت نمي‌روند؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آيا فقط عمل ما مسلمانان مورد قبول است و فقط ما به بهشت مي‌رويم و عمل يهودي‌ها و مسيحي‌ها مورد قبول نيست و به بهشت نمي‌روند؟

آيا فقط عمل ما مسلمانان مورد قبول است و فقط ما به بهشت مي‌رويم و عمل يهودي‌ها و مسيحي‌ها مورد قبول نيست و به بهشت نمي‌روند؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعمال انسان
اعمال كافران
رابطه ى ايمان و عمل
اعمال نيك كافران

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName