مسيحيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسيحيت
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

مسيحيت

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمد اديب آل على؛ ويراستاران: محمدجواد شریفی، حمیده انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انجيل برنابا
تثليث
تحريف انجيل
عقايد مسيحيت
معجزات عيسي ( ع )
حواريون‌

پدیدآورندگان :

حضرت عيسي بن مريم (عليه السلام)(توصیفگر)
شريفي، محمدجواد(ویراستار)
انصاري، حميده(ویراستار)
اديب آل علي، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName