جوانان و تهاجم فرهنگي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوانان و تهاجم فرهنگي
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

جوانان و تهاجم فرهنگي

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كاويانى؛ ويراستاران: محمدجواد شريفى، حميده انصارى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌
جوانان‌
تهاجم‌ فرهنگي‌
فرهنگ‌ اسلامي‌
مبادله‌ فرهنگي‌

پدیدآورندگان :

كاوياني، محمد(سرشناسه)
شريفي، محمدجواد(ویراستار)
انصاري، حميده(ویراستار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName