جوان و مدگرايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوان و مدگرايي

جوان و مدگرايي

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد احمد رهنمايي؛ ناصر بي ريا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب مد
مد
جوانان‌
تبليغات‌ فرهنگي‌
فرهنگ‌ پذيري‌

پدیدآورندگان :

رهنمايي، سيد احمد(سرشناسه)
بي ريا، ناصر(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName