اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هنر و فرهنگ
انقلاب‌ فرهنگي‌ ايران‌
اصلاحات‌ اداري‌
وظايف‌ اداري‌
انقلاب‌ فرهنگي‌
شوراي عالي انقلاب فرهنگي

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName