روش های کلاسداری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روش های کلاسداری
 چگونه بد تدريس كنيم؟

روش های کلاسداری

[منبع الکترونیکی] : چگونه بد تدريس كنيم؟

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظيفه سادات مؤذن (باران)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلمان
راهنماي‌ تدريس‌
روش‌ هاي‌ آموزش‌
کلاس‌

پدیدآورندگان :

موذن، نظيفه سادات(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName