«فیلیکس» شروعی برای سوادآموزی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

«فیلیکس» شروعی برای سوادآموزی

«فیلیکس» شروعی برای سوادآموزی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: سیده زینب مقدس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌
آموزش‌ نابينايان‌
روش‌ آموزش‌ بريل‌
سواد آموزي‌
نظام‌ بريل‌

پدیدآورندگان :

مقدس، سيده زينب(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName