حكم زنا در قرآن كريم بيشتر تهديد است تا براي اجرا مثل اينكه گفته شود مي‌ دانم چه كار كنم با تو ... در حالي كه نمي‌خواهد كاري بكند؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حكم زنا در قرآن كريم بيشتر تهديد است تا براي اجرا مثل اينكه گفته شود مي‌ دانم چه كار كنم با تو ... در حالي كه نمي‌خواهد كاري بكند؟

حكم زنا در قرآن كريم بيشتر تهديد است تا براي اجرا مثل اينكه گفته شود مي‌ دانم چه كار كنم با تو ... در حالي كه نمي‌خواهد كاري بكند؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيه حد زنا
حد زنا
حد زناي محصن
زناي محصن با غير محصنه
شرايط حد زنا
اجراي حد
آيات قرآن
قرآن‌[2]
زناي محصن
زناي محصنه

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName