تراز بازرگانی خارجی و حساب سرمایه در برنامه اول توسعه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تراز بازرگانی خارجی و حساب سرمایه در برنامه اول توسعه

تراز بازرگانی خارجی و حساب سرمایه در برنامه اول توسعه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار نفت‌
بازرگاني‌ خارجي‌
صادرات‌ غير نفتي‌
برنامه اول توسعه

پدیدآورندگان :

كميجاني، اكبر، 1330 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/85c1a6f72607d18651f7015df0c9a07c.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName