تعاونی های نوع سوم؛ خاستگاه انحصار و نفوذ بوروکرات ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعاونی های نوع سوم؛ خاستگاه انحصار و نفوذ بوروکرات ها

تعاونی های نوع سوم؛ خاستگاه انحصار و نفوذ بوروکرات ها

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن آرمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ تعاوني‌
شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

پدیدآورندگان :

آرمان، بهمن(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/81b7099c9d46d6ed0f38453cb116f3b0.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName