چالش های مدیریت بخش صنعت در برنامه دوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

چالش های مدیریت بخش صنعت در برنامه دوم

چالش های مدیریت بخش صنعت در برنامه دوم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلی شلالوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌
بازارهاي‌ بين‌المللي‌
برنامه دوم توسعه

پدیدآورندگان :

شلالوند، عبدالعلي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/abafff6430af0b75545d925f5e474260.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName