صنعت داخلی، نیازمند تحول در تئوری و عمل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صنعت داخلی، نیازمند تحول در تئوری و عمل

صنعت داخلی، نیازمند تحول در تئوری و عمل

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قربانعلی دری نجف آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ توسعه‌
صنعت‌

پدیدآورندگان :

دري نجف آبادي، قربانعلي، 1324 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/3c071b6893d7c29ad92dcfde6943e8b4.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName