شناخت فلزات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شناخت فلزات
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

شناخت فلزات

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنامه ریزی محتوا و نظارت و تألیف: دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ درسي‌
مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌
مهندسي‌ متالورژي‌

پدیدآورندگان :

دفتر برنامه ريزي و تأليفات آموزشهاي فني و حرفه اي و کاردانش(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

فروست :

(آموزش فني و حرفه اي؛ شماره درس 2341)

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/d011c7278572db1a43f7df991d2f619f.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName