محوریت کشاورزی چگونه تحقق می یابد؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محوریت کشاورزی چگونه تحقق می یابد؟

محوریت کشاورزی چگونه تحقق می یابد؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دپارتمان اقتصاد و توسعه. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌
کشاورزي‌
اقتصاد توسعه‌

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان اقتصاد و توسعه(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName