اقشار آسیب پذیر و نگاه برنامه دوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقشار آسیب پذیر و نگاه برنامه دوم

اقشار آسیب پذیر و نگاه برنامه دوم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دپارتمان بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
طبقه‌ پايين‌ جامعه‌
برنامه‌ريزي‌ ملي‌
برنامه‌ريزي‌ توسعه‌

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان بررسي هاي اقتصادي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/808f23ffab68d08f3df983e083ff9338.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName