سازمان برنامه و مدل اقتصادسنجی برنامه دوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سازمان برنامه و مدل اقتصادسنجی برنامه دوم

سازمان برنامه و مدل اقتصادسنجی برنامه دوم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دپارتمان مدل های اقتصاد کلان. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌
طرح‌ هاي‌ عمراني‌
توسعه‌ اقتصادي‌[1]
توسعه‌ ملي‌

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان مدل هاي اقتصاد کلان(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName