هم سنجی بازار سرمایه ایران با کشورهای جهان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هم سنجی بازار سرمایه ایران با کشورهای جهان
 بازار سرمایه، چهره ما کنار چهره دیگران

هم سنجی بازار سرمایه ایران با کشورهای جهان

[منبع الکترونیکی] : بازار سرمایه، چهره ما کنار چهره دیگران

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دپارتمان بررسی های اقتصادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار
سرمايه‌ گذاري‌
بازار‌هاي مالي
سهام

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان بررسي هاي اقتصادي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/670940430a2001037ed65e8c8aa6954a0.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName