تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران: آری یا نه؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران: آری یا نه؟

تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران: آری یا نه؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دپارتمان بررسی های اقتصادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد
ايران
بازار‌هاي مالي
اوراق بهادار

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان بررسي هاي اقتصادي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/54c5f97db4367901009d59bb219c559f3.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName