کاستی های مقرراتی در بازار سرمایه ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کاستی های مقرراتی در بازار سرمایه ایران

کاستی های مقرراتی در بازار سرمایه ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دفتر بررسی های اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقررات‌ اقتصادي‌
ايران
بازار‌هاي مالي

پدیدآورندگان :

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان بررسي هاي اقتصادي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName