گزینه مطلوب؛ کشاورزی مردمی یا دولتی؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گزینه مطلوب؛ کشاورزی مردمی یا دولتی؟

گزینه مطلوب؛ کشاورزی مردمی یا دولتی؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی مهاجرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طرح‌ هاي‌ توسعه‌
کشاورزي‌

پدیدآورندگان :

مهاجراني، مصطفي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/df11f889a22eb34db3c7edfd39a91d6f.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName