یک مسئله و چند انگاره

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

یک مسئله و چند انگاره
 مباحثات کمیسیون اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن پیرامون نقدینگی صنایع  کشور

یک مسئله و چند انگاره

[منبع الکترونیکی] : مباحثات کمیسیون اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن پیرامون نقدینگی صنایع کشور

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دپارتمان بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معادن‌
نقدينگي‌

پدیدآورندگان :

كميسيون اموراقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي(توصیفگر)
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. دپارتمان بررسي هاي اقتصادي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName