دیدار زخمها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدار زخمها
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

دیدار زخمها

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه میرزا علی ؛ گردآورنده: لیلا محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ حماسي‌ +
داستان‌
داستان‌ هاي‌ بلند +
دفاع مقدس

پدیدآورندگان :

محمدي، ليلا(گردآورنده(جمع کننده))
ميرزاعلي، معصومه(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName