دین پژوهی در خراسان عصر اموی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دین پژوهی در خراسان عصر اموی
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

دین پژوهی در خراسان عصر اموی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طوان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ روح‍ان‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين پژوهي و منبع دين
مکتب هاي خراسان

پدیدآورندگان :

روحاني، حبيب، 1314 -(مترجم)
عطوان، حسين(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName