دیوان اشعار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان اشعار
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

دیوان اشعار

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خیام نیشابوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر
ادبيات‌ فارسي‌
رباعي‌

پدیدآورندگان :

خيام، عمر بن ابراهيم، 432-517 ق.(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName