رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حاتم قادری، محمدهادی سمتی، غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، سعید ارجمند، ناصر هادیان، تدا اسکاچپول، رابرت دی. لی، علی رجبلو، حمیرا مشیرزاده، سعید حجاریان، جان فوران، احمد گل محمدی، رضا رضائی؛ ترجمه: عباس زارع، محسن امین زاده، مهرداد وحدتی دانشمند؛ گردآوری: عبدالوهاب فراتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌
قيام‌ عاشورا
انقلاب‌ها
انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌
تاريخ‌ سياسي‌ معاصر
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامی

پدیدآورندگان :

سمتي ، محمدهادي(نویسنده همکار)
زارع، عباس،1348-(مترجم)
ابراهيم باي سلامي، غلام حيدر، 1335 -(نویسنده همکار)
ارجمند هاشمي، سعيد، 1311 -(نویسنده همکار)
اسكاچ پل، تيدا(نویسنده همکار)
حجاريان، سعيد، 1332 -(نویسنده همکار)
رضايي، رضا(نویسنده همکار)
فارن، جان(نویسنده همکار)
فراتي، عبدالوهاب، 1336(گردآورنده(جمع کننده))
قادري، حاتم، 1335 -(سرشناسه)
گل محمدي، احمد، 1347 -(نویسنده همکار)
مشيرزاده، حميرا، 1341 -(نویسنده همکار)
وحدتي دانشمند، مهرداد، 1324 -(مترجم)
لي، رابرت دي(نویسنده همکار)
هاديان، ناصر(نویسنده همکار)
رجبلو، علي(نویسنده همکار)
امين زاده، محسن(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName