سفرنامه حاج علی خان اعتماد السلطنه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سفرنامه حاج علی خان اعتماد السلطنه
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

سفرنامه حاج علی خان اعتماد السلطنه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی بن حسین حاجب الدوله؛ به کوشش: سید علی قاضی عسکر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سفرنامه‌ ها
سفرنامه‌ هاي‌ واقعي‌

پدیدآورندگان :

حاجب الدوله، علي بن حسين، - 1285ق.(سرشناسه)
قاضي عسكر، علي، 1325 -(محقق)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName