مدیریت منابع انسانی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدیریت منابع انسانی
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

مدیریت منابع انسانی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن زارعی متین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌
مديريت‌ گروهي‌
مديريت‌ منابع‌

پدیدآورندگان :

زارعي متين، حسن، 1343 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName