امامان این امت دوازده نفرند

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امامان این امت دوازده نفرند
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

امامان این امت دوازده نفرند

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی عسکری؛ مترجم: محمد جواد کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسامي ائمه ( ع )
امامت ائمه اثني عشر ( ع )
خلفاي اثني عشر
شيعه اثني عشري
امامان‌[1]
مسلمانان‌
ائمه اثني عشر ( ع )

پدیدآورندگان :

عسكري ، مرتضي ، 1291 -1386.(سرشناسه)
كرمي، محمدجواد، 1332 -(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

فروست :

(بر گستره کتاب و سنت 6)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName