پیکار صفین

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیکار صفین

پیکار صفین

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

أبوالفضل نصر بن مزاحم بن سیار منقری‏

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خطبه امام علي ( ع ) در نماز جمعه
حكومت حضرت علي ( ع )
كلام علي ( ع )
معاويه
جنگ‌ صفين‌

پدیدآورندگان :

نصر بن مزاحم، -112ق.(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName