تعلیم و تربیت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیم و تربیت
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

تعلیم و تربیت

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرض الله قلی زاده کلان، محمدرضا مطهری، محمود نوذری، سیدعلی حسینی زاده، علیرضا صادقزاده، علی همت بناری، سید احمد خمینی، منصور اشرفی، معصومه بذل، افسر بخشی، جمشید مطهری، ابوالقاسم بشیری، محمد دولتخواه، محمدرضا محمدی، آر. ام. توماس، محمدجواد زارعان، محمد احسانی، محمدصادق موسوی؛ مترجم: سیدمحمدصادق موسوی؛ مصاحبه شوندگان: عباسعلی شاملی، سیداحمد رهنمایی، محمود کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اخلاق
عادت
دين وتربيت
جوانان‌
نوجوانان‌
آموزش‌و‌ پرورش‌ +
تربيت‌
بهداشت‌ رواني‌
تنبيه‌ بدني‌
اخلاق و تربیت

پدیدآورندگان :

قلي زاده كلان ، فرض الله(سرشناسه)
خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران،1281-1368(توصیفگر)
اشرفي، منصور، 1304 -(نویسنده همکار)
خميني، احمد، 1324-1373.(نویسنده همکار)
رهنمايي، احمد، 1338 -(مصاحبه شونده)
صادقزاده قمصري، عليرضا(نویسنده همکار)
كريمي، محمود(مصاحبه شونده)
محمدي، محمدرضا(نویسنده همکار)
مطهري، محمدرضا(نویسنده همکار)
همت بناري، علي(نویسنده همکار)
دولتخواه، محمد(نویسنده همکار)
شاملي، عباسعلي(مصاحبه شونده)
مطهري، جمشيد(نویسنده همکار)
بشيري، ابوالقاسم(نویسنده همکار)
بخشي كلارستاقي، افسر(نویسنده همکار)
نوذري، محمود(نویسنده همکار)
حسيني زاده، علي(نویسنده همکار)
بذل، معصومه(نویسنده همکار)
آر. ام. توماس(نویسنده همکار)
زارعان، محمدجواد(نویسنده همکار)
احساني، محمد(نویسنده همکار)
موسوي، محمدصادق(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName