درآمدی بر هرمنوتیک

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

درآمدی بر هرمنوتیک

درآمدی بر هرمنوتیک

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مایکل اینوود؛ مترجم: سیدنصیر احمدحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل
متن
علم هرمنوتيك

پدیدآورندگان :

اينوود، مايكل، 1944 - م.(سرشناسه)
احمد حسيني، نصير(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName