ترجمه الغدیر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه الغدیر
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

ترجمه الغدیر

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین امینی؛ مترجمین: محمدتقی واحدی، علی شیخ السلامی، سید جمال موسوی، محمدباقر بهبودی، زین العابدین قربانی لاهیجی، محمد شریف رازی، علی اکبر ثبوت، جلال الدین فارسی، جلیل تجلیل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تواتر حديث غدير
حديث غدير
راويان تابعين حديث غدير
راويان صحابي حديث غدير
صحت حديث غدير
علماي راوي حديث غدير
مدلول حديث غدير
مؤلفان حديث غدير
کتابخانه حدیث

پدیدآورندگان :

اميني ، عبدالحسين ، 1320 - 1390ق(سرشناسه)
بهبودي، محمدباقر، 1308 -(مترجم)
تجليل، جليل، 1313 -(مترجم)
ثبوت، اكبر(مترجم)
شريف رازي، محمد، 1301 - 1379.(مترجم)
فارسي، جلال الدين، 1312-(مترجم)
قرباني لاهيجي، زينالعابدين، 1314 -(مترجم)
موسوي، جمال، مترجم(مترجم)
واحدي، محمد تقي(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName