پوتین های مریم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پوتین های مریم
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

پوتین های مریم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم امجدی (خاطرات شفاهی)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌
جنگ‌ خرمشهر
خود سرگذشت‌ نامه‌ ها
داستان‌ هاي‌ خانواده‌
جنگ‌ شهري‌
دفاع مقدس

پدیدآورندگان :

امجدي، مريم(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName