ابو مسلم اصفهانی و تفسیر او

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابو مسلم اصفهانی و تفسیر او

ابو مسلم اصفهانی و تفسیر او

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن ربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسخ
تفسير به رأي
روش هاي تفسيري
تفسير و مفسران
مفسران معتزله

پدیدآورندگان :

ابو مسلم اصفهاني ، محمد بن بحر ، 254 - 322ق(توصیفگر)
رباني، محمدحسن، 1343 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName