مترجم قرآن، بی نیاز از تفاسیر نیست

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مترجم قرآن، بی نیاز از تفاسیر نیست

مترجم قرآن، بی نیاز از تفاسیر نیست

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعیا درفشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مترجمان قرآن
پيش دانسته ها در تفسير

پدیدآورندگان :

درفشه، لعيا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName