ابراهیم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپنی: «مهمترین مشکل در کار ترجمه متفاوت بودن زبان عربی و زبان ژاپنی بود»

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابراهیم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپنی: «مهمترین مشکل در کار ترجمه متفاوت بودن زبان عربی و زبان ژاپنی بود»

ابراهیم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپنی: «مهمترین مشکل در کار ترجمه متفاوت بودن زبان عربی و زبان ژاپنی بود»

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم ساوادا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه هاي ژاپني قرآن
مترجمان ژاپني قرآن

پدیدآورندگان :

ساوادا، ابراهيم(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName