آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ 25 گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ 25 گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

آخ‍ری‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ ق‍رن‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ 25 گ‍ف‍ت‍گ‍و درب‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تنظیم و تدوین: عباس زارع؛ مصاحبه شوندگان: محمدهادی سمتی، ناصر هادیان، حسین عظیمی، محمد رجبی، حاتم قادری، محمد مددپور، فرشاد مؤمنی، علیرضا ناصری، سعید حجاریان، سهراب رزاقی، داود فیرحی، سعید حجاریان، غلامعباس توسلی و... [دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامی

پدیدآورندگان :

سمتي ، محمدهادي(مصاحبه شونده)
عظيمي ، حسين(مصاحبه شونده)
زارع، عباس،1348-(سرشناسه)
معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگا(نویسنده همکار)
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها(نویسنده همکار)
توسلي، غلامعباس، 1314-(مصاحبه شونده)
حجاريان، سعيد، 1332 -(مصاحبه شونده)
رجبي، محمد(مصاحبه شونده)
رزاقي، سهراب(مصاحبه شونده)
فيرحي، داود، 1343 -(مصاحبه شونده)
قادري، حاتم، 1335 -(مصاحبه شونده)
مددپور، محمد، 1334 -(مصاحبه شونده)
مؤمني، فرشاد، 1334-(مصاحبه شونده)
ناصري، عليرضا(مصاحبه شونده)
هاديان، ناصر(مصاحبه شونده)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName